Happen & Stappen (Walking Diner) met het thema “Grootmoederstijd”

Op zondagmiddag 17 september gaan we Happen & Stappen met het thema “Grootmoederstijd”. Dus verkleed komen mag en is wel erg leuk. Wat gaan we doen?

Om 14.00 u starten we met koffie, thee, ranja en wat lekker bij Mieke en Theo, Kerkakkerstraat 6. Daarna gaan we in groepen op pad en eten we bij Anja en Willem de soep. Vervolgens laten we de soep zakken tijdens een wandeling en eten we bij Sjak en Ellen het hoofdgerecht. Daarna komt de laatste wandeling en is het tijd voor het toetje dat we weer bij Theo en Mieke nuttigen.

We sluiten daar ook af met een borrel tot uiterlijk 21.30 u waarbij we rekenen op een ieders hulp om mee op te ruimen voordat je naar huis gaat.

Kosten leden: 0 – 6 jaar gratis, tot 12 jaar € 5, 12 jaar en ouder € 10

Opgeven via het invullen van het formulier wat je in de bus en/of  mail hebt gehad. Dit samen met de eigen bijdrage inleveren bij Mieke Coppens, kerkakkerstraat 6. Uiterste inleverdatum 15 juli a.s.

Fietstocht / BBQ

Op zaterdag 1 juli 2017 is weer onze jaarlijkse fietstocht.

Hoe laat? Verzamelen op ’t Pleintje om 10 uur, verdeling groepen. Vertrek eerste groep om half 11. Lengte fietstocht: ca. 37 km met diverse stops tussenin. Graag eigen lunchpakketje meenemen voor de picknick. Voor koffie/thee en gebak onderweg wordt gezorgd.

Terugkomst op het Pleintje vanaf ca. half 4. Hierna worden de voorbereidingen gedaan voor de BBQ, als we allemaal meehelpen is alles zo klaargezet J !

Rond half 6 beginnen we met BBQ’en. Eigen bijdrage BBQ:

Leden t/m 12 jaar gratis    Introducé t/m 12 jaar € 7,50 Leden v.a. 13 jaar € 5,00    Introducé v.a. 13 jaar € 15,00

Opgeven BBQ uiterlijk 15 juni i.v.m. vlees bestellen! Inleveren briefje (in de bus gehad) bij Jack de Laat, Fr. Verhagenstraat 31.