Contributie 2019

Beste Buurtleden,

Het nieuwe jaar is begonnen, en dus is het weer tijd om de contributie van buurtvereniging de Kerkakkers voor 2019 te betalen.

De contributie bedraagt 30 Euro voor een gezin, en 15 euro voor alleenstaanden

Betaling bij voorkeur via de bankrekening, eventueel is contante betaling tijdens de jaarlijkse ledenververgadering op 23 februari ook mogelijk.

Het (IBAN) rekeningnummer is  NL08 INGB 0003 0189 04 t.n.v. ETM Kloppers.

Vermeld svp duidelijk uw naam en adres en “contributie 2019”. Dit maakt overzicht houden een stuk makkelijker voor de penningmeester.

Alvast namens de vereniging bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet

Evert Kloppers

Penningmeester BV de Kerkakkers