Uitnodiging ledenvergadering en feestavond

Beste buurtgenoten,

Hierbij nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse ledenvergadering op zaterdag 23 februari a.s. in café In d’n Oliefant. De vergadering wordt gehouden in het zijzaaltje van het café.

Locatie: Café In d’n Oliefant

Aanvang: 20.30 uur

De vergadering duurt ongeveer 1 uur, en na afloop wordt de avond in het café voortgezet met een gezellige feestavond. Graag aanmelden of je wel of niet op de vergadering komt, en ook of je op de feestavond aanwezig bent.

Agenda vergadering:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Goedkeuring Notulen jaarvergadering 2018 (wachtwoord is dezelfde als bij bekijken  foto’s op website)
 3. Mededelingen door de voorzitter
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel jaaroverzicht 2018
 6. Bevindingen kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Aftredende en (niet) herkiesbare bestuursleden
  • Willem Vermeltfoort en Birgitta Uittenhout treden af en stellen zich niet meer herkiesbaar, en voor hen zoeken we dan ook 2 nieuwe bestuursleden.
 9. Evt. benoeming nieuwe bestuursleden.
  Om je aan te melden als bestuurslid moet je 5 handtekeningen van buurtgenoten verzamelen (niet uit het eigen gezin). Zie voorbeeld onderaan dit bericht. Het ingevulde briefje graag inleveren bij Mieke Coppens, Kerkakkerstraat 6.
 10. Programmaoverzicht activiteiten 2019
  Hieronder alvast onze planning, ideeën van de leden kunnen op de vergadering besproken worden.

  1. 23 februari – Ledenvergadering / feestavond
  2. 21 april – Paaseieren zoeken
  3. Zondag 16 juni of zondag 7 juli – Fietstocht in sprookjesthema
   (datum wordt in overleg met de leden gekozen)
  4. 17 augustus – Bijendag
  5. november – Sinterklaas
  6. november – Kerststukjes maken
  7. december – Kerstborrel
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

Digitale opgave jaarvergadering en of feestavond link binnen mail, kijk onderaan bij contact formulier

  (alle velden verplicht invullen!)


  Aanmelding nieuw bestuurslid

  Naam aspirant bestuurslid: ……..……………………………………………………..

  Handtekening aspirant bestuurslid: ……..…………………………………………

  Namen en handtekeningen 5 buurtgenoten:

  Naam ………………………………….   Handtekening………………………………….

  Naam ………………………………….   Handtekening………………………………….

  Naam ………………………………….   Handtekening………………………………….

  Naam ………………………………….   Handtekening………………………………….

  Naam ………………………………….   Handtekening………………………………….