Uitnodiging jaarvergadering 2020

Beste buurtgenoten,

Hierbij nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 14 februari a.s. Dit jaar hebben we op veler verzoek gekozen voor een rookvrije locatie en geen gewoon café.

Locatie: Ontmoetingscentrum Tweespan, Mira 2 in Zonderwijk

Aanvang: 20.30 uur

De vergadering duurt ongeveer 1 uur, en na afloop zetten we de avond gezellig voort in ’t Tweespan met een gezellige feestavond. De koffie en thee tijdens de vergadering krijgen jullie van ons, en voor de feestavond hebben we dit keer gekozen om iedereen 3 consumptiebonnen te geven. Verdere consumpties zijn op eigen kosten.

Graag aanmelden via onderstaand contactformulier op internet (deze link in het mail bericht) of je wel of niet op de vergadering komt, en ook of je op de feestavond aanwezig bent.

Voor aanmelden als nieuw bestuurslid graag onderstaand formulier downloaden en printen,
Handtekeningen verzamelen kan eventueel tijdens de jaarvergadering. Eerst wel aanmelden via email bij anneke.ansems@gmail.com

Agenda vergadering:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019 (onderaan te downloaden, wachtwoord is gelijk aan centrale plaats waarvan uit we altijd vertrekken)
 3. Mededelingen door de voorzitter
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaaroverzicht 2019
 6. Bevindingen kascommissie (Paul van der Velden en Pieter van Sprang)
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie (Paul van der Velden is aftredend)
 8. Aftredende en (niet) herkiesbare bestuursleden
  • Mieke Coppens, Stein Coppens en Ilse van der Velden treden af en stellen zich niet meer herkiesbaar.
 9. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden.
  Om je aan te melden als bestuurslid moet je 5 handtekeningen van buurtgenoten verzamelen (niet uit het eigen gezin). Het ingevulde briefje als het kan graag vooraf inleveren bij Mieke Coppens, Kerkakkerstraat 6.
 10. Activiteiten 2020
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

  (alle velden verplicht invullen!)


  Oproep nieuwe bestuursleden

  Beste buurtleden,

  Het voortbestaan van de vereniging is in gevaar! Als het goed is dan hebben jullie daar al een mail over ontvangen, anders kun je de brief hieronder downloaden. De PDF is wachtwoord beveiligd. Dit is de plek (wachtwoord) waar we altijd samen komen. Ik hoop dat ik spoedig aanmeldingen tegemoet kan zien. Reageer in elk geval voor 5 februari.
  Deze komende week ontvangen jullie ook nog een aparte uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 14 februari in ’t Tweespan.

  Met vriendelijke groeten,

  Anneke Ansems
  Secretaris BV De Kerkakkers


  Aanvulling nieuwjaarswandeling

  Even een aanvulling op de wandeling van a.s. zondag:

  Een aantal buurtgenoten hebben aangegeven graag per fiets of te voet naar Oerle te gaan. Dat is prima natuurlijk. Om toch allemaal tegelijk aan de nieuwjaarswandeling te beginnen geven we hieronder de exacte locatie en tijd aan van de wandeling.

  Locatie: Zandoerle, Brink (direct als je Zandoerle binnenkomt 1e weg links). Hier verzamelen we.

  Tijd: 11.15 uur beginnen we met de wandeling.

  Voor degenen die per fiets of te voet gaan, graag om 11.15 in Zandoerle zijn.
  Voor degenen die per auto gaan, graag uiterlijk 11 uur verzamelen op ’t Pleintje, dan kunnen we eventueel carpoolen.

  Om half 1 hebben we bij De Kers besproken om soep te gaan eten.

  Mocht je nog mee willen gaan wandelen (en soep eten na afloop), graag z.s.m. aanmelden via de link in de eerdere uitnodiging of stuur direct een mailtje naar Anneke Ansems (anneke.ansems@gmail.com).

  Tot zondag!

  Nieuwjaarswandeling

  Namens het bestuur van de buurtvereniging wensen wij alle leden een gelukkig en gezond 2020!

  Op zondag 19 januari hebben we een wandeling op het programma. Er is een korte route door de Oerlese bossen, waardoor de wandeling ook geschikt is voor families met kinderen. Voor diegenen die liever een langere route willen lopen, deze kunnen ook wandelend van en naar de locatie lopen waar we soep eten (Eetcafé De Kers).

  Graag om 11 uur samenkomst op ’t Pleintje, van waaruit we met auto’s naar Oerle gaan. Na de wandeling gaan we naar Eetcafé De Kers, waar we nog een kop soep kunnen eten. De kinderen kunnen daar heerlijk spelen in de speelkelder.

  In verband met het bestellen van de soep willen we graag weten wie er mee gaat en wie er soep wil eten. Graag opgeven via deze link: <mailadres Anneke>

  NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: JAARVERGADERING OP VRIJDAG 14 FEBRUARI
  We hebben dit keer gekozen voor een rookvrije locatie, namelijk in ’t Tweespan in Zonderwijk (waar we ook altijd de vlooienmarkt hielden). Meer informatie volgt.

  Dit jaar stoppen zowel Mieke Coppens (voorzitter) als Stein Coppens en Ilse van der Velden (bestuursleden) met het bestuur. We zoeken daarom dringend buurtleden die zich als bestuurslid kandidaat willen stellen. Ook zijn wij nog altijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie komt ons versterken? Meer informatie kun je opvragen bij de bestuursleden (Mieke Coppens, Anneke Ansems, Evert Kloppers, Stein Coppens en Ilse van der Velden).