Nieuwsbrief mei 2021 Planning buurtactiviteiten

Pak de agenda erbij!  

Beste buurtgenoten,

Stilletjes aan worden de maatregelen rondom COVID-19 versoepeld. Dat geeft het bestuur weer ruimte om na te denken over nieuwe activiteiten. In deze tijden wordt het belang van saamhorigheid in de buurt nog eens extra benadrukt.

Het bestuur heeft samen gekeken naar activiteiten die, mogelijk in aangepaste vorm, passen binnen de huidige samenleving. De volgende activiteiten zijn gepland in het verenigingsjaar 2021:

Schrijf de volgende data op in de agenda!

Zaterdag 10 juli 2021 Fietstocht met foodtruck

Zondag 19 september 2021 Badkuipvaren op de Dommel

Zondag 31 oktober 2021 Herfstwandeling

Vrijdag 26 november 2021 Sinterklaasactiviteit

Zondag 19 december 2021 Kerstborrel/presentje

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en worden georganiseerd binnen de door de overheid geadviseerde maatregelen op dat moment.

Vanuit de ledenstemming is naar voren gekomen, dat de voorkeur ligt bij een fysieke ledenvergadering inclusief feestavond. Het is nog onduidelijk of dit in 2021 kan plaatsvinden. Het jaarverslag 2020 zal middels een nieuwsbrief worden verspreid in de komende weken.

Wij hebben er zin in! Jullie ook?

Tot snel!

Groeten,

Sandra, Wesley, Anneke, Evert en Joyce

PS. Per 1 juli 2021 gaat er de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen in. Hoe onze buurtvereniging hiermee omgaat, volgt in een andere nieuwsbrief.