Contributie 2022

Beste Buurtleden,

Het nieuwe jaar is begonnen, en dus is het weer tijd om de contributie van buurtvereniging de Kerkakkers voor 2022 te betalen.

De contributie bedraagt 30 Euro voor een gezin, en 15 euro voor alleenstaanden.

Betaling bij voorkeur via de bankrekening, eventueel is contante betaling tijdens de jaarlijkse ledenvergadering ook mogelijk.

Het (IBAN) rekeningnummer is GEWIJZIGD naar 

NL09 RABO 0372 8726 46 t.n.v. Buurtvereniging de Kerkakkers.

Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam, adres en “contributie 2022”.

Dit maakt overzicht houden een stuk makkelijker voor de penningmeester.

Alvast namens de vereniging bedankt voor uw bijdrage!

Ps degene die al betaald hebben kunnen deze mail als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet

Evert Kloppers Penningmeester BV de Kerkakkers