Aanmelden

De buurtvereniging:

Van harte welkom in onze buurt. Onze actieve buurtvereniging ‘De Kerkakkers’ is al bijna 50 jaar actief voor en met de bewoners van de Kerkakkerstraat (tussen Rapportstraat en Pastorielaan), Piet van der Lindenstraat en Frits Verhagenstraat.

Woont u in één van deze straten, dan kunt u zich aansluiten bij onze gezellige buurtvereniging waar plezier, gezelligheid en samenzijn voorop staan.

Activiteiten:

Jaarlijks organiseren wij meerdere activiteiten voor alle leeftijdscategorieën. Wij streven  ernaar om maandelijks iets te organiseren voor de leden (m.u.v. de vakantiemaanden).

Voorbeelden van activiteiten zijn: een fietstocht met afsluitend een barbecue, paaseieren zoeken, een pretpark bezoeken, kanoën, Sinterklaas voor de jongste leden en onze jaarlijkse nieuwjaarswandeling.

Contributie:

De contributie bedraagt per jaar:

– per gezin (v.a. 2 personen) € 35,-

– Alleenstaanden € 17,50,-

Bij toetreden in de loop van een jaar wordt de contributie voor dat jaar naar rato berekend.

De contributie kan worden overgemaakt naar NL09 RABO 0372 8726 46 t.n.v. Buurtvereniging de Kerkakkers

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door te mailen naar het mailadres onder het kopje “Meer informatie”, o.v.v. aanmelding ‘Buurtvereniging de Kerkakkers’.  U krijgt z.s.m. een bevestiging van uw inschrijving.

Uw aanmelding moet de volgende informatie bevatten: naam, adres, aantal personen, naam/namen kinderen en hun geboortedatum, telefoonnummer en mailadres.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over onze buurtvereniging, dan kunt u contact opnemen met:

– Joyce Snelders (voorzitter), Frits Verhagenstraat 19

– Anneke Ansems (secretaris), Kerkakkerstraat 86

Of u stuurt een mail naar het algemene mailadres: bvdekerkakkers.nl@hotmail.com

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen als lid van onze gezellige buurtvereniging!