Uitnodiging jaarvergadering 2020

Beste buurtgenoten,

Hierbij nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 14 februari a.s. Dit jaar hebben we op veler verzoek gekozen voor een rookvrije locatie en geen gewoon café.

Locatie: Ontmoetingscentrum Tweespan, Mira 2 in Zonderwijk

Aanvang: 20.30 uur

De vergadering duurt ongeveer 1 uur, en na afloop zetten we de avond gezellig voort in ’t Tweespan met een gezellige feestavond. De koffie en thee tijdens de vergadering krijgen jullie van ons, en voor de feestavond hebben we dit keer gekozen om iedereen 3 consumptiebonnen te geven. Verdere consumpties zijn op eigen kosten.

Graag aanmelden via onderstaand contactformulier op internet (deze link in het mail bericht) of je wel of niet op de vergadering komt, en ook of je op de feestavond aanwezig bent.

Voor aanmelden als nieuw bestuurslid graag onderstaand formulier downloaden en printen,
Handtekeningen verzamelen kan eventueel tijdens de jaarvergadering. Eerst wel aanmelden via email bij anneke.ansems@gmail.com

Agenda vergadering:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2019 (onderaan te downloaden, wachtwoord is gelijk aan centrale plaats waarvan uit we altijd vertrekken)
 3. Mededelingen door de voorzitter
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaaroverzicht 2019
 6. Bevindingen kascommissie (Paul van der Velden en Pieter van Sprang)
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie (Paul van der Velden is aftredend)
 8. Aftredende en (niet) herkiesbare bestuursleden
  • Mieke Coppens, Stein Coppens en Ilse van der Velden treden af en stellen zich niet meer herkiesbaar.
 9. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden.
  Om je aan te melden als bestuurslid moet je 5 handtekeningen van buurtgenoten verzamelen (niet uit het eigen gezin). Het ingevulde briefje als het kan graag vooraf inleveren bij Mieke Coppens, Kerkakkerstraat 6.
 10. Activiteiten 2020
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

  (alle velden verplicht invullen!)


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.